Medemogelijk gemaakt door een samenwerking tussen www.ecobirds.nl en www.btwcentrale.nl

BTW en Forfait

U heeft of gaat een zonnepanelen-installatie afnemen. Dan heeft u recht op de teruggave van de 21% btw die op de aanschaf van uw zonnestroom-installatie zit. 
Dit kunt u zelf of via ons regelen. De belastingdienst stelt de gewone burger instaat om zonder een KVK registratie btw terug te vragen van uitgaves. In dit geval specifiek op de aanschaf van zonnepanelen. Dit kan met de KOR-regeling. Na de teruggave wordt je weer afgemeld bij de KOR. 

De belastingdienst stelt wel dat iedere zonnepaneelhouder “handel” drijft, omdat zij stroom terug leveren aan de energiemaatschappij en daar ook een vergoeding voor krijgt. De btw die gerekend wordt op het verhandelde stroom met je afdragen en krijg je niet terug. Omdat de handel nog niet (geheel) plaats heeft gevonden, eist de belastingdienst die btw-afdracht wel. De zogenoemde forfait op zonnepanelen. Zij verrekenen dit met het te ontvangen btw-bedrag van 21% van de aanschaf van je installatie.

Hoe hoog de forfait is, zie je in het tabel hieronder. De hoogte van de totale opbrengst van je installatie is daar de maatstaf voor.

Installatie vermogen in WattpiekForfait (omzetbelasting)
1 – 1000€ 20
1001 – 2000€ 40
2001 – 3000€ 60 
3001 – 4000€ 80 
4001 – 5000€ 100
5001 – 6000€ 120
6001 – 7000€ 140 
7001 – 8000€ 160 
8001 – 9000 € 180
9001 – 10000€ 200

Heeft je installatie een totaalvermogen hoger dan 10.000 Wp? Dan vind je daar geen forfait voor terug. Dit bedrag moet je dan zelf berekenen. 

Op de website van de Belastingdienst vind je een voorbeeld aangifte zonder forfait om je te helpen.

De service die wij bieden om de btw terug te vragen is en blijft gratis.
De forfait bedrag die de belastingdienst met het terug te betalen btw-bedrag verrekend, valt hier niet onder.
BTW-teruggave

Voordat u begint

Zet de volgende documenten klaar voordat u begint met de aanvraag.
Deze heeft u nodig tijdens uw aanmelding voor het teruggave dienst voor particulieren.

1. Kopie legitimatie
(voor- en achterkant bij rijbewijs en ID-kaart)
2. Factuur die u van ons heeft ontvangen
(Geen deelfacturen toevoegen, enkel een totaalfactuur!)
3. Jaarnota of contract energieleverancier van het afgelopen jaar

Belangrijk om te weten! 

U kunt uw aanvraag alleen starten als u een totaalfactuur heeft ontvangen. Dus niet met een deelfactuur. Heeft u nog geen totaalfactuur ontvangen, dien uw aanvraag dan niet in. 

De belastingdienst eist dat de aanvrager, de gefactureerde en de persoon op het energiecontract dezelfde persoon zijn. Mocht dit niet het geval zijn, moet u dit regelen voordat u begint met de aanvraag.

Bent u ondernemer kijk dan op voor de actuele regels en stappen. 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/btw/content/btw-en-zonnepanelen-ik-ben-ondernemer

Hoe verloopt de procedure

Nadat uw aanvraag is ingediend, krijgt u verschillende mails en poststukken  binnen van de BTW-Centrale en van de Belastingdienst. 

Beginnend met een aanvraag tot machtigen die u van de BTW-Centrale ontvangt. Deze machtiging is verplicht, anders kan de aanvraag niet voor u worden ingediend.

U ontvangt hiervoor twee poststukken. Een mail waarbij u met uw DigiD de machtiging kunt afgeven. Dit is tevens de snelste manier! En een code die u kunt doorgeven aan de BTW-Centrale. Deze code ontvangt u binnen een aantal werkdagen per post vanuit de Belastingdienst

Als de machtiging is afgegeven en de BTW-Centrale uw aanvraag verwerkt heeft, ontvangt u per post meerdere briefstukken van de Belastingdienst en begeleidende mails van de BTW-Centrale. De poststukken die u per post ontvangt, zal de BTW-Centrale vragen digitaal aan te leveren. Dat kan door de links te gebruiken die u per mail van ze ontvangt. De poststukken bewaart u voor uw eigen administratie. 

Wanneer uw installatie en uw aanvraag niet in hetzelfde kwartaal vallen, ontvangt u van de belastingdienst nog een in te vullen aangifte omzetbelasting op papier samen met een retourenvelop. Dit formulier vult u NIET in en stuurt u samen met de retourenvelop in een gewone envelop door naar de BTW-Centrale. 
Valt uw aangifte wel in dezelfde tijdvak en ontvangt u alsnog een papieren aangifte? Ook die stuurt u dan blanco door naar de BTW-Centrale.
De BTW-Centrale vult dit formulier voor u in als gemachtigde. 

LET OP: is de formulier ingevuld door u, dan kan de BTW-Centrale uw aangifte niet meer indienen en zult u zelf telefonisch bij de belastingdienst een nieuwe papieren aangifte omzetbelasting moeten opvragen.